De oorzaak van het falen bij het maken schoolwerk word helder na het afnemen van de Studycare test. Gekeken wordt naar de studiehouding, motivatie, inzet en studievaardigheden. De leerling leert doelen stellen en technieken om zich te leren ontspannen.

De faalangsttest meet het zelfbeeld van de leerling en aanverwante problematiek, denk hierbij aan motivatie en onderpresteren

We kijken naar de studiehouding, motivatie en beheersing van de studievaardigheden. De leerling leert realistische doelen te stellen. En technieken om zich te ontspannen.

De oorzaak van het falen bij het maken schoolwerk word helder na het afnemen van de Studycare test. Gekeken wordt naar de studiehouding, motivatie, inzet en studievaardigheden. De leerling leert doelen stellen en technieken om zich te leren ontspannen.

45,-   per uur  
Faalangst
Individueel
1 op 1
Basispakket van 10 lessen


Inclusief
gratis intake + evaluatie
45,-   per uur  
Faalangst
Individueel
1 op 1
Basispakket van 10 lessen


Inclusief
gratis intake + evaluatie
Ik wil me inschrijven