Bepalingen AVG

De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

 • Bewustwording voor medewerkers
 • Aan de medewerkers die werken met de persoonsgegevens wordt een exemplaar van deze verklaring gegeven.
 • Privacyverklaring
 • Studycare Kantoor houdende te Haarlem , Antoniesteeg 9 2011 CW tel: 023 5335100 . kvk: 34248502
 • Doel van de gegevensvastlegging
 • - Het versturen van facturen
  - Over het niveau van de leerling en de continuïteit
  - Voor de communicatie over vorderingen van de leerling met de leerling en de ouders/verzorgers
 • Welke gegevens worden verzameld
 • - Naw gegevens.
  - Banknummer.
  - E-mail adres van de leerling en de ouders.
  - Inlogcode voor magister.
  - Het schoolniveau.
  - Welke problematiek de leerling heeft.
  - Beschikbaarheid
 • Aan wie geven wij de gegevens door
 • Gegevens zijn voor eigen gebruik van Studycare Alleen in het geval van een incassoprocedure
  worden de betrokken gegevens met het incassobureau uitgewisseld. Dit betreft uitsluitend de
  naw en telefoon/mobiele gegevens en het te vorderen bedrag(en) daarnaast worden gegevens
  van medewerkers aan het administratiekantoor doorgegeven.
 • Bewaren gegevens
 • Gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard
 • Gebruik cookies
 • Deze site heeft zogeheten functionele Cookies. Deze vallen niet onder de Cookiewet.
 • Beveiliging van vastgelegde persoonsgegevens
 • Toegang tot persoonsgegevens is uitsluitend voor personen die binnen de organisatie hiervoor bevoegd zijn. De naw gegevens zijn binnen de database niet direct te herleiden naar gekoppelde bestanden.
 • Veilige verbinding
 • Met een SSL certificaat wordt het verkeer tussen de website en de bezoekers beveiligd met een encryptielaag, waardoor derden niet zomaar kunnen meekijken wat er zich afspeelt tussen de bezoekers en de website.
 • Dataportabiliteit
 • Klanten kunnen altijd de gegevens die hun betreft middels een wachtwoord en toegangscode inzien.
  Recht op intrekking van verleende toestemming: Door via de mail of schriftelijk een verzoek tot
  intrekking van de verleende toestemming te doen wordt het verzoek gehonoreerd door de
  gegevens te schrappen dan wel te schrappen en door te sturen naar aanvrager.
  Klachten: de opdrachtgever kan bij een klacht zich wenden tot de directie van Studycare of de
  klacht doorgeven aan de autoriteit persoonsgegevens.

Bepalingen AVG

De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

 • Bewustwording voor medewerkers
 • Aan de medewerkers die werken met de persoonsgegevens wordt een exemplaar van deze verklaring gegeven.
 • Privacyverklaring
 • Studycare Kantoor houdende te Haarlem , Antoniesteeg 9 2011 CW tel: 023 5335100 . kvk: 34248502
 • Doel van de gegevensvastlegging
 • - Het versturen van facturen
  - Over het niveau van de leerling en de continuïteit
  - Voor de communicatie over vorderingen van de leerling met de leerling en de ouders/verzorgers
 • Welke gegevens worden verzameld
 • - Naw gegevens.
  - Banknummer.
  - E-mail adres van de leerling en de ouders.
  - Inlogcode voor magister.
  - Het schoolniveau.
  - Welke problematiek de leerling heeft.
  - Beschikbaarheid
 • Aan wie geven wij de gegevens door
 • Gegevens zijn voor eigen gebruik van Studycare Alleen in het geval van een incassoprocedure
  worden de betrokken gegevens met het incassobureau uitgewisseld. Dit betreft uitsluitend de
  naw en telefoon/mobiele gegevens en het te vorderen bedrag(en) daarnaast worden gegevens
  van medewerkers aan het administratiekantoor doorgegeven.
 • Bewaren gegevens
 • Gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard
 • Gebruik cookies
 • Deze site heeft zogeheten functionele Cookies. Deze vallen niet onder de Cookiewet.
 • Beveiliging van vastgelegde persoonsgegevens
 • Toegang tot persoonsgegevens is uitsluitend voor personen die binnen de organisatie hiervoor bevoegd zijn. De naw gegevens zijn binnen de database niet direct te herleiden naar gekoppelde bestanden.
 • Veilige verbinding
 • Met een SSL certificaat wordt het verkeer tussen de website en de bezoekers beveiligd met een encryptielaag, waardoor derden niet zomaar kunnen meekijken wat er zich afspeelt tussen de bezoekers en de website.
 • Dataportabiliteit
 • Klanten kunnen altijd de gegevens die hun betreft middels een wachtwoord en toegangscode inzien.
  Recht op intrekking van verleende toestemming: Door via de mail of schriftelijk een verzoek tot
  intrekking van de verleende toestemming te doen wordt het verzoek gehonoreerd door de
  gegevens te schrappen dan wel te schrappen en door te sturen naar aanvrager.
  Klachten: de opdrachtgever kan bij een klacht zich wenden tot de directie van Studycare of de
  klacht doorgeven aan de autoriteit persoonsgegevens.