Studycare voor uw school

Alle activiteiten van Studycare vinden plaats in de vertrouwde omgeving van de school en in nauw overleg met mentoren en leraren De activiteiten sluiten aan bij de dynamiek, de wensen en behoeften van de school en de leerlingen

Studycare verzorgt naast één-op-één lessen ook klassikale studievaardigheidstrainingen

Studycare houdt via het leerlingvolgsysteem de ouders volledig op de hoogte van de voortgang van de begeleiding en de resultaten.

Bent u benieuwd wat Studycare voor uw leerlingen kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met het secretariaat van Studycare.

Studycare voor uw school

Alle activiteiten van Studycare vinden plaats in de vertrouwde omgeving van de school en in nauw overleg met mentoren en leraren De activiteiten sluiten aan bij de dynamiek, de wensen en behoeften van de school en de leerlingen

Studycare verzorgt naast één-op-één lessen ook klassikale studievaardigheidstrainingen

Studycare houdt via het leerlingvolgsysteem de ouders volledig op de hoogte van de voortgang van de begeleiding en de resultaten.

Bent u benieuwd wat Studycare voor uw leerlingen kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met het secretariaat van Studycare.

Lage tarieven
Deskundige
begeleiders
Studiebegeleiding
Huiswerkbegeleiding
Bijles
Planningstraining
Individueel leertraject
ExtraCare
Lage tarieven
Deskundige
begeleiders
Studiebegeleiding
Huiswerkbegeleiding
Bijles
Planningstraining
Individueel leertraject
ExtraCare