Studycare biedt met Extracare een uitgebreid programma van testen en trainingen om specifieke problemen gericht aan te pakken.

Intake
De eerste stap is de Intake het analyseert het leerprobleem en spoort blokkade(s) op. Na een intake gesprek volgt een testadvies, vanuit de testresultaten stellen we een trainingspakket samen.

Hoe gaat uw kind om met stress, de druk van buitenaf en het plannen van het werk?

Test
De speciaal door de pedagoog van Studycare ontwikkelde test is het startpunt. Is hier geen probleem uitgekomen, dan zoeken we verder.

Training
Is er "wel" een probleem uit de test gekomen, dan bieden we de training "omgaan met tijd" aan. Uw kind gaat onder individuele begeleiding in een op maat gemaakte training de stress te lijf. In minimaal 2 en maximaal 6 sessies leert uw kind de dagelijkse reële problemen direct om te zetten in een prettigere en effectievere manier om tijd te managen. De Studycare planningstraining maakt onderdeel uit van deze training.

Iedereen leert op een andere manier, soms strookt dit niet met het schoolvak of de methode van lesgeven.

Test
Met onze leerstijlentest komt/komen de voorkeurstijl(en) naar boven. We hebben allerlei tips voor uw kind om deze te benutten. Komt uit de test dat uw kind vrij eenzijdig leert, dan raden we u de leerstijlentraining aan.

Training
In 2 tot 6 sessies leren we hoe uw kind de voorkeursleerstijl beter kan benutten. Daarnaast trainen we de andere manieren van leren een voor een. Naast de voorkeursleerstijl, trainen we ook de andere manieren van leren. Op die manier wordt leren gevarieerder en dus leuker, effectiever en efficiënter. Hierdoor kan uw kind voortaan bewust kiezen en meer variëren. Het plezier in leren neemt toe en huiswerk zal uw kind daarom met minder tegenzin doen.

Buikpijn, tegenvallende cijfers of weigeren om naar school te gaan. Dit zijn soms tekenen van faalangst.

Test
De bekende test van professor Hermans meet faalangst en motivatie op een wetenschappelijke wijze. Daarnaast hebben we de eigen Studycare verdiepingstest over zelfvertrouwen.

Training
Als de testuitslagen hiertoe aanleiding geven, bieden we in de faalangsttraining uw kind steun en instrumenten om met de faalangst om te gaan.

Hoe sla je snel informatie op en weet je die later weer op te diepen? Dat is je werkgeheugen. Hoe beter je dit gebruikt, hoe minder moeite het leren en het huiswerk maken, kost.

Test
De werkgeheugentest meet bij uw kind hoe deze omgaat met het opslaan van informatie.

Trainingen
Als de test aangeeft dat er verbeterpunten zijn in het werkgeheugen, trainen we In maximaal 6 sessies uw kind om dit beter te gebruiken. We gebruiken allerlei technieken uit de leerpsychologie en dat resulteert in effectiever en efficiënter leren.

Studycare biedt met Extracare een uitgebreid programma van testen en trainingen om specifieke problemen gericht aan te pakken.

Intake
De eerste stap is de Intake het analyseert het leerprobleem en spoort blokkade(s) op. Na een intake gesprek volgt een testadvies, vanuit de testresultaten stellen we een trainingspakket samen.

45,-   per uur  
Extracare
Individueel
1 op 1


Pakket op maat bestaande uit 1 of meer unieke testen met aansluitende training

Test en intake € 75,-
Training € 45,- per uur

Inclusief evaluatie
45,-   per uur  
Extracare
Individueel
1 op 1


Pakket op maat bestaande uit 1 of meer unieke testen met aansluitende training

Test en intake € 75,-
Training € 45,- per uur

Inclusief evaluatie
Ik wil meer informatie