Heeft uw kind moeite om een goede tijdsindeling te maken? Ontbreekt het overzicht? Bij de Planningstraining leren wij uw kind prioriteiten te stellen en het huiswerk verantwoord te verdelen over de beschikbare tijd.

Gaandeweg gaat uw kind meer gestructureerd te werk en krijgt het weer grip op het huiswerk. Zo ontstaat er gezonde balans tussen schoolwerk en vrijetijdsbesteding.

Het leren maken van een planning geeft overzicht en inzicht in de werkdruk.

Heeft uw kind moeite om een goede tijdsindeling te maken? Ontbreekt het overzicht? Bij de Planningstraining leren wij uw kind prioriteiten te stellen en het huiswerk verantwoord te verdelen over de beschikbare tijd.

35,-   per uur  
Plannings training

standaardpakket van 4 lessen

Inclusief
Agenda opmaak + evaluatie
35,-   per uur  
Plannings training

standaardpakket van 4 lessen

Inclusief
Agenda opmaak + evaluatie
Ik wil me inschrijven