Heeft uw kind moeite om een goede tijdsindeling te maken? Ontbreekt het overzicht? Bij de Planningstraining leren wij uw kind prioriteiten te stellen en het huiswerk verantwoord te verdelen over de beschikbare tijd.

Gaandeweg gaat uw kind meer gestructureerd te werk en krijgt het weer grip op het huiswerk. Zo ontstaat er gezonde balans tussen schoolwerk en vrijetijdsbesteding. Heeft de leerling grotere structuur problemen dan raden wij de training "besef van tijd"aan.

Het leren maken van een planning is een vaardigheid die je door oefening leert optimaal toe te passen. Daarnaast geeft een goede planning overzicht en inzicht in de werkdruk.

Om de vaardigheid van een goede planning te leren maken is een positieve werkhouding en doorzettingsvermogen nodig. Hoe nauwkeuriger een planning ingevuld wordt des te serieuzer neemt de leerling zijn taak. Daarmee groeit de positieve studiehouding en de resultaten.

De training spitst zich toe op de planning per dag waarbij ook rekening met activiteiten gehouden wordt zoals, sport, muziek, verjaardagen en sociale activiteiten. In de lange termijnplanning komen al deze aspecten terug maar dan voor toetsen die over een langere periode gepland worden.

Heeft uw kind moeite om een goede tijdsindeling te maken? Ontbreekt het overzicht? Bij de Planningstraining leren wij uw kind prioriteiten te stellen en het huiswerk verantwoord te verdelen over de beschikbare tijd.

35,-   per uur  
Plannings training

standaardpakket van 4 lessen

Inclusief
Agenda opmaak + evaluatie
35,-   per uur  
Plannings training

standaardpakket van 4 lessen

Inclusief
Agenda opmaak + evaluatie
Ik wil me inschrijven