Bij de Huiswerkbegeleiding van Studycare leert uw kind om meer structuur aan te brengen, de juiste studievaardigheden toe te passen en het huiswerk volledig en goed te maken. Studycare begeleidt uw kind 2 tot 5 dagen per week gedurende minimaal 4 maanden.

Pluspakket
Zowel bij de huiswerkbegeleiding als alle andere trainingen kan er in de loop van de week een of meerdere contact momenten zijn via teams. Deze extra ondersteuning voorkomt dat het leerproces stagneert.

De leerling leert om goede samenvattingen te maken. Belangrijk hierbij is het scheiden van hoofd- en bijzaken, waardoor er inzicht ontstaat en verbanden gelegd worden. Samen met de leerling onderzoekt de begeleider welke vorm ( mindmap of schematisch uittreksel) het best bij de leerling past.

Door het huiswerk stelselmatig na te kijken en te overhoren met zowel Inzicht- als feit vragen controleert de begeleider of de leerling de lesstof beheerst. Voor problemen met onthouden is er de training "werkgeheugen" Extracare

Plannen geeft de leerling rust en creëert ruimte voor ontspanning. Goed plannen en organiseren ( time management) zijn vaardigheden die een leven lang meegaan. Zijn er problemen op dit gebied, dan raden wij de Planningstraining aan. Voor meer specifieke problemen bij het plannen verwijzen we naar de training omgaan met tijd (zie Extracare).

Door het huiswerk stelselmatig na te kijken en te overhoren, met zowel inzicht vragen als het testen van feitenkennis, controleert de begeleider of uw kind de lesstof beheerst. Bij problemen met onthouden, kan uw kind een training "werkgeheugen" bij Extracare volgen.

De leerstijlentest geeft de voorkeursstijl van de leerling weer. We kijken hoe deze leerstijl efficiënt te gebruiken isbij het maken en leren van het huiswerk. Bij een eenzijdige manier van leren, raden we een leerstijlentraining aan in Extracare.

Bij de Huiswerkbegeleiding van Studycare leert uw kind om meer structuur aan te brengen, de juiste studievaardigheden toe te passen en het huiswerk volledig en goed te maken. Studycare begeleidt uw kind 2 tot 5 dagen per week gedurende minimaal 4 maanden.

Pluspakket
Zowel bij de huiswerkbegeleiding als alle andere trainingen kan er in de loop van de week een of meerdere contact momenten zijn via teams. Deze extra ondersteuning voorkomt dat het leerproces stagneert.
2 dagen per week € 210,- pm
3 dagen per week € 240,- pm
4 dagen per week € 285,- pm
5 dagen per week € 325,- pm

(deelname minimaal 4 maanden)

Trainingskosten en leerstijlentest
éénmalig € 95,-
HWB Plus = HWB + 10 keer 30 min via Teams
2 dagen per week € 210,- pm
3 dagen per week € 240,- pm
4 dagen per week € 285,- pm
5 dagen per week € 325,- pm

(deelname minimaal 4 maanden)

Trainingskosten en leerstijlentest
éénmalig € 95,-
HWB Plus = HWB + 10 keer 30 min via Teams
Ik wil meer informatie