Studycare biedt met Extracare een uitgebreid programma van testen en trainingen om specifieke problemen gericht aan te pakken.

Intake
De eerste stap is de Intake het analyseert het leerprobleem en spoort blokkade(s) op. Na een intake gesprek volgt een testadvies, vanuit de testresultaten stellen we een trainingspakket samen.

De basistest Time management geeft aan hoe uw kind omgaat met stress, de druk van buitenaf en het plannen van het werk.

Met de leerstijlentest stellen we de meest geschikte leerstijl vast.Uw kind wordt vervolgens getraind om deze stijl te verbeteren. Ook worden de leerstijlen behandeld die uw kind nog niet beheerst, zoals de taalkundige, auditieve/ritmische en visuele leerstijl.

De Faalangsttest meet het zelfbeeld van de leerling en aanverwante problematiek.

Met de Werkgeheugentest onderzoeken we het vermogen om in korte tijd bewust informatie op te slaan en die informatie te verwerken.

Studycare biedt met Extracare een uitgebreid programma van testen en trainingen om specifieke problemen gericht aan te pakken.

Intake
De eerste stap is de Intake het analyseert het leerprobleem en spoort blokkade(s) op. Na een intake gesprek volgt een testadvies, vanuit de testresultaten stellen we een trainingspakket samen.

45,-   per uur  
Extracare
Individueel
1 op 1


Pakket op maat bestaande uit 1 of meer unieke testen met aansluitende training

Intake € 75,- per test
Training € 45,- per uur

Inclusief evaluatie
45,-   per uur  
Extracare
Individueel
1 op 1


Pakket op maat bestaande uit 1 of meer unieke testen met aansluitende training

Intake € 75,- per test
Training € 45,- per uur

Inclusief evaluatie
Ik wil me inschrijven